บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 34,723 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 4,018 ท่าน


ขายที่ดิน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:42178

:ขาย

:ที่ดิน

:21 เม.ย. 64  21:52น.

:1,200,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:แม่แตง

:สบเปิง

:lat : 0.000000lng : 0.000000

:

:20ไร่

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


รายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดิน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
ที่ดินเนินเขา วิวสวย การเดินทางเข้าถึงที่ดินสะดวก ดินดี ไฟฟ้าอยู่ไม่ไกล มีแหล่งน้ำ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำสวนเกษตร มีบ้านไว้สำหรับพักผ่อน อยู่ในทิศรับลมมรสุม มองเห็นดวงดาวยามค่ำคืน และไม่ไกลเมือง
+ ขนาดที่ดิน : ประมาณ 20 ไร่ เป็นที่ดินจัดสรรเก่าาของสหกรณ์ ซื้อขายโดยการส่งมอบการครอบครอง
+ ราคาขาย : 1,200,000 บาท
+ สาธารณูปโภค : ที่ดินติดถนนสธารณะ มีไฟฟ้าอยู่ห่างออกไปประมาณ 650 เมตร สามารถเดินไฟฟ้ามาได้ตามแนวถนน บนเขาหลังที่ดินมีแหล่งน้ำซัพ มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถเดินท่อทำประปาภูเขามาถึงที่ดินได้
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากตลาดแม่มาลัย มาตามถนนสายเชียงใหม่ - ปาย ประมาณ 10 กิโลเมตรก็จะถึงที่ดิน ซึ่งจะเป็นถนนยางมะตอย และถนนคอนกรีต จะเป็นถนนลูกรังก่อนถึงที่ดินเพียงแค่ 600 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินเป็นเนินเขา รูปทรงที่ดินแบ่งเป็นสองส่วนลักษณะวงรี และสี่เหลี่ยนประกบกัน
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินเป็นที่ดอนเสมอถนน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 464 เมตร
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ด้านหน้าที่ดินหันไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : ที่ดินปัจจุบันเป็นสวนกล้วยเป็นส่วนใหญ่ มีไม้ผลบ้าง เช่น ลำไย
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : สภาพโดยรอบที่ดินเป็นสวนกล้วย สวนลำไย ป่าสัก และป่าไม้
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีบ้านสวนบนเนินเขา รับลม มองแสงดาว เดินทางเข้าถึงที่ดินสะดวก ไม่ไกลเมือง
 
✅ Land for sale at Sop Poeng Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
Hill land, beautiful view, convenient access to land, good soil, electricity is not far away, there is a water source, suitable for those who want to do agricultural gardening. There is a house for rest In the direction of the monsoon See the stars in the night And not far from town
+ Land size: Approximately 20 rai is the old allocated land of the cooperative. Trading by delivery of possession
+ Selling price: 1,200,000 baht
+ Utilities: land on the road There is electricity about 650 meters away. Electricity can be walked along the road. On the hill behind the land there is a water supply. Have water all year round Able to walk through the mountain water pipes to the land
+ Location of the land: Sop Poeng Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
+ Land access: from Mae Malai market Follow the Chiang Mai-Pai road, about 10 kilometers to the land. Which will be an asphalt road And concrete road It will be a gravel road just 600 meters before reaching the land.
+ Land characteristics: hilly land Land shape is divided into two parts, oval shape. And the four intersecting
+ Land level: The land is always on the road. It is 464 meters above sea level.
+ Front direction of the land: The front of the land faces south. And southwest
+ Current land use: Today's land is mostly banana plantation, with some fruit such as longan.
+ The surrounding condition of the land: The surrounding condition of the land is a banana plantation, a longan plantation, a teak forest and a forest.
+ Suitability of land: suitable for those who want to have a house, garden on the hill, get the wind, look at the stars, travel to land conveniently, not far from the city
 
✅ 清迈府湄登区Sop Poeng街道待售土地
丘陵地带,风景优美,出入土地方便,土壤良好,电力不远,有水源,适合那些想做农业园艺的人。有房子休息朝季风的方向晚上看星星而且离镇不远
+土地面积:合作社的旧分配土地约为20莱。通过交付财产进行交易
+售价:1,200,000泰铢
+公用事业:道路上的土地大约650米处有电力,您可以沿着这条路走电。土地后面的山上有供水。一年四季都喝水能够穿过山区水管到达土地
+土地位置:清迈府湄登区Sop Poeng街道
+土地使用权:从湄马莱市场出发沿着距地面约10公里的Chiang Mai-Pai公路行驶。这将是一条柏油路和混凝土路到达土地600米之前,这将是一条土路。
+土地特征:丘陵地土地形状分为两部分,椭圆形。与四个相交
+土地等级:土地始终在路上。它是海拔464米。
+土地的正面方向:土地的正面朝南。和西南
+当前的土地利用:今天的土地主要是香蕉种植园,并有一些水果,例如龙眼。
+土地的周围环境:土地的周围环境是香蕉种植园,龙眼种植园,柚木林和森林。
+土地适宜性:适合那些想要在城市不远处拥有房屋,山上花园,刮风,看星星,方便前往土地的人
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476
 
รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A136
 


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


ไม่มีรูปแผนที่ Google Map ค่ะ


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    21 เม.ย. 64

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0819809476

:    0819809476