บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 34,723 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 4,018 ท่าน


ขายที่ดินติดติดอ่างเก็บน้ำ ที่เขา วิวพาโนรามา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:42157

:ขาย

:บ้านเดี่ยว

:19 เม.ย. 64  15:03น.

:4,800,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:แม่ออน

:ห้วยแก้ว

:lat : 0.000000lng : 0.000000

:

:10ไร่

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


รายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดินติดอ่างเก็บน้ำ ที่เขา วิวพาโนรามา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดินบนเขา รถยนต์เข้าถึงได้ สาธารณูปโภคพร้อม ติดอ่างเก็บน้ำ ในระยะเดินถึง ทางไปแม่กำปอ ใกล้ชุมชน เงียบ สงบ ในที่ดินมีต้นไม้ใหญ่มากมาย พร้อมวิวดอย 360 องศา
+ ขนาดที่ดิน : 8 – 10 ไร่ ล้อมรั้วมีอาณาเขตชัดเจน
+ ราคาขาย : 4,800,000 บาท
+ ประเภทเอกสารสิทธิ์ : ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซื้อขายโดยการส่งมอบการครอบครอง
+ สาธารณูปโภค : ติดทางสาธารณะ ไฟฟ้า น้ำประปา ผ่านหน้าที่ดิน พร้อมระบบไฟสาธารณะ
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : อ่างเก็บน้ำห้วยบก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากถนนสันกำแพงสายใหม่ ไปทางแม่กำปอ จะเจอแหล่งจำหน่ายไม้ล้อม เลี้ยวเข้าไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยบก หรือจะเลี้ยวไปทางบ้านธิ ลำพูนก็ได้ ก็จะถึงที่ดิน เป็นถนนยางมะตอยกว้าง 5 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินอยู่บนเขาขนาดย่อม ด้านหนึ่งติดอ่างเก็บน้ำ อีกด้านติดคลองธรรมชาติและถนนยางมะตอย ด้านอ่างเก็บน้ำมีความลาดชันต่ำ สามารถนำรถเข้าออกได้ ฝั่งถนนยางมะตอย มีความลาดชันสูงกว่าและต้องผ่านคลองธรรมชาติ ถ้าจะนำรถเข้าทางนี้ต้องมีการทำสะพาน และปรับพื้นที่
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินเป็นที่ดอนบนเขา จุดสูงสุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 559 เมตร
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ที่ดินฝั่งอ่างเก็บน้ำหันหน้าไปทางทิศใต้ สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินลับเหลี่ยมเขาหลังอ่างเก็บน้ำ ส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับคลองและถนนยางมะตอย
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ว่างเปล่า และต้นไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : รอบ ๆ ที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่า อ่างเก็บน้ำ และชุมชน
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทั้งแม่กำปอ แม่ลาย เทพเสด็จ และบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง มีความโดดเด่นที่ยากจะมีที่ดินแปลงใดเหมือน อยู่บนที่สูง ติดอ่างเก็บน้ำ มีวิวภูเขา 360 องศา และมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเต็มพื้นที่ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำบ้านพักตากอากาศ สาธารณูปโภคครบครัน ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และเดินทางเข้าเมืองสะดวก ที่สำคัญทำให้ท่านโดดเด่นไม่เหมือนใคร
✅ Land for sale next to reservoir at Khao View Panorama, Huay Kaew Subdistrict, Mae On District, Chiang Mai Province
Land on the hill, accessible cars Utilities ready Next to the reservoir In walking distance to Mae Kampo, near a quiet community in the land with many big trees with 360 degree mountain view
+ Land size: 8 - 10 rai with clear boundary fence
+ Selling price: 4,800,000 baht
+ License document type: no license document Trading by delivery of possession
+ Utilities: adjacent to the public way, electricity, water supply through the front of the land With public lighting system
+ Location of the land: Huay Bok Reservoir, Huay Kaew Subdistrict, Mae On District, Chiang Mai Province
+ Land access: From the new San Kamphaeng Road towards Mae Kamphaeng, you will find a source of wood for sale. Turn into the Huai Bok Reservoir Or turn to Ban Thi Lamphun, it will reach the land It is a 5 meter wide asphalt road.
+ Land characteristics: Land on a small hill One side next to the reservoir The other side next to the natural canal and asphalt road. The reservoir side has a low slope. Can bring the car in and out Asphalt road It has a higher slope and goes through a natural canal. If the car is brought into this way, a bridge must be made. And adjust the area
+ Land level: Land is a hilltop The highest point is 559 meters above sea level.
+ Front direction of the land: The land on the reservoir side faces south You can see the sunset behind the reservoir. The northeast is adjacent to canals and asphalt roads.
+ Current land use: it is empty And a big natural tree
+ The condition surrounding the land: around the land are vacant land, reservoirs and communities.
+ Suitability of land: The land is close to tourist attractions, including Mae Kampong, Thep Sadet's motif, and San Kamphaeng hot springs. It is remarkable that it is difficult to have any plot of land like being on a high place next to a reservoir, with 360-degree mountain views and covered with large trees Suitable for people who want to make a vacation home. Full utility Close to nature Near tourist attractions And travel to the city conveniently More importantly, it makes you stand out like no other.
✅ 清迈府湄安区怀开县街道Khao View Panorama水库旁边的待售土地
降落在山上,无障碍车实用程序就绪在水库旁边在距离湄卡波(Mae Kampo)步行距离之内,该土地上一个安静的社区附近,有许多大树可以欣赏360度的山景。
+土地面积:8-10莱,边界围栏清晰
+售价:4,800,000泰铢
+许可证文件类型:无许可证文件通过交付财产进行交易
+公用事业:毗邻公共道路,电力,通过土地前方的水供应带有公共照明系统
+土地位置:清迈府湄安县怀开街分区怀福水库
+土地出入口:从新的三坎邦道路通往湄甘烹(Mae Kamphaeng),将有木材出售来源。进入怀福水库或转向Ban Thi Lamphun,它将到达陆地这是一条5米宽的柏油路。
+土地特征:小山丘上的土地一侧在水库旁边另一边是天然运河和柏油路。储罐侧具有较低的斜率。可以把汽车进出柏油路它具有较高的坡度,并经过一条天然运河。如果要以这种方式将车辆驶入,则必须搭桥。并调整面积
+土地等级:土地为山顶最高点是海拔559米。
+土地的前向:水库一侧的土地朝南您可以看到水库后面的日落。东北毗邻运河和柏油路。
+当前土地使用情况:它是空的还有一棵大自然树
+土地周围的状况:土地周围是空地,水库和社区。
+土地的适宜性:该土地靠近旅游景点,包括湄公磅(Mae Kampong),Thep Sadet的主题和圣甘烹(San Kamphaeng)温泉。值得注意的是,很难像在水库旁边的高处,360度的山景和大树所覆盖的土地上一样。适合想要度假的人。完全实用亲近大自然靠近旅游景点方便前往城市更重要的是,它使您与众不同。
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


ไม่มีรูปแผนที่ Google Map ค่ะ


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    19 เม.ย. 64

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0819809476

:    0819809476