บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41073

:ขาย

:ที่ดิน

:17 ต.ค. 63  11:28น.

:23,000,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:ดอยหล่อ

:สันติสุข

:lat : 18.521570lng : 98.846573

:

:8ไร่ 3งาน 30ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดิน ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/165049151522193
 
+ ขนาดที่ดิน : 8 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 6,515 บาท
+ ราคาขาย : 23,000,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 625 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนประมาณ 214,283 บาท ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง (คนละประมาณ 107,141 บาท)
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึง
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน ด้านหนึ่งติดกับถนนเชียงใหม่-ฮอด ขนาด 4 เลน อยู่ในฝั่งขาเข้าเมือง อีกด้านติดถนน ชม. 3018
+ ลักษณะที่ดิน : เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านกว้างติดถนนถนนเชียงใหม่-ฮอด 74 เมตร ด้านท้ายติดถนน ชม. 3018 กว้าง 138 เมตร ลึกประมาณ 224 เมตร
+ ระดับที่ดิน : ด้านหน้าที่ดินฝั่งที่ติดถนนเชียงใหม่ - ฮอด ได้มีการปรับถมให้เสมอระดับถนนแล้วเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ส่วนที่เหลือเป็นที่นาต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 1 เมตร
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศใต้
+ ผังเมื่อง : ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ สีชมพู เป็นที่ดินประเภทชุมชน หมายเลย 1.18
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : ด้านหน้าที่ดิน ทำเป็นห้องแถวให้เช่าประมาณ 5-6 ห้อง มีผู้เช่า และบางส่วนทำเป็นร้านกาแฟ มีทุ่งนาในที่ดินที่ให้ผู้อื่นเช่าอยู่เป็นทิวทัศน์
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : เป็นชุมชนยกเว้นด้านหลังที่ดินฝั่งทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา
+  ความเหมาะสมของที่ดิน : ตัวที่ดินอยู่ติดกับบถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง และยังเชื่อมต่อกับจังหวัดลำพูน มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายของจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ใกล้สีแยกใหญ่ ที่สามารถเดินทางไปยังอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูนได้อีกด้วย จึงเหมาะสมสำหรับทำเป็นปั๊มน้ำมัน โกดัง โลจิสติกส์ หรือตึกแถวและอาคารพาณิชย์
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านแม่ขาน 250 เมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : ตลาดอุดมโชค 2 กิโลเมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลสันป่าตอง 9 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังพร้าว 1.5 กิโลเมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดท่าวังพร้าว 1.7 กิโลเมตร , วัดดอนชัยหรือวัดต้นแหนน้อย 1.5 กิโลเมตร , วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) 650 เมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : สี่แยกท่าวังพร้าว 1 กิโลเมตร
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 9,000 - 15,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น : เป็นที่ดินทำเลทอง ใกล้สี่แยก มีระยะห่างจากสี่แยก และจุดกลับรถที่มากพอที่จะใช้เป็นสถานที่สร้างปั๊มน้ำมัน มีรถผ่านตลอดเวลา ทั้งรถส่วนตัว รถโดยสาร และรถสำหรับขนส่ง ไม่ไกลจากย่านชุมชน ที่สำคัญมีหน้ากว้างมาก ๆ จึงเหมาะสมสำหรับทำเป็นปั๊มน้ำมันเป็นอย่างมาก
 
+ Land size: 8 rai 3 ngan 30 square wa
+ Price per square wah: 6,515 baht
+ Selling price: 23,000,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 625 baht per square wah
+ Condition of transfer: the transfer fee is approximately 214,283 baht, the buyer is half the seller (approximately 107,141 baht each)
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity, water supply system, access
+ Location of the land: Tambon Santisuk, Amphoe Doi Lor, Chiang Mai
+ Land access: Land on 2 public roads, one side next to Chiang Mai-Hot Road, size 4 lanes, in the inbound side of the city The other side is on the road for hours 3018
+ Land characteristics: trapezoidal There is a wide side on Chiang Mai-Hot Road 74 meters, at the end of the road for hours 3018, width 138 meters, depth about 224 meters.
+ Land level: The front of the land next to Chiang Mai-Hod road has been adjusted to be at the road level, approximately 1 rai 2 ngan, the rest is the rice field, about 1 meter below road level
+ Front direction of the land: South
+ Town plan: Land in the city plan, including Chiang Mai, pink, is a community type land, No. 1.18
+ Current land use: land front Made into a row for rent, about 5-6 rooms with tenants and some make a coffee shop. There is a field in the land that is rented by others as a view.
+ The condition surrounding the land: it is a community except the back of the land on the west side is a field
+ Suitability of the land: The land is adjacent to the road connecting Doi Lo District. And Chom Thong District And also connected to Lamphun Province The traffic is quite heavy. It is a passageway to many important attractions of Chiang Mai. And near the big intersection That can travel to other districts of Chiang Mai and Lamphun as well It is therefore suitable for gas station, warehouse, logistics or shophouse and commercial building.
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Ban Mae Khan School 250 meters
+ Department Store or Market: Udomchok Market 2 kilometers
+ Hospital: San Pa Tong Hospital 9 kilometers
+ Government place: Tha Wang Phrao Subdistrict Municipality Office 1.5 kilometers
+ Temples or religious places: Wat Tha Wang Phrao 1.7 kilometers, Wat Don Chai or Wat Ton Na Noi 1.5 kilometers, Wat Khan Thawat (Thung Pui) 650 meters.
+ Other important places: Tha Wang Phrao intersection, 1 kilometer
+ Nearby land price: 9,000 - 15,000 baht per square wah
+ Comments: It is a prime land near the intersection with a distance from the intersection. And a U-turn that is large enough to be used as a gas station building site There is a car passing through all the time. Both private cars, buses and vehicles for transportation Not far from the community. More importantly, it has a very wide page so it is very suitable for a gas station.
 
+土地面积:8莱3银30平方米
+每平方哇价格:6,515泰铢
+售价:23,000,000泰铢
+财政部评估价格:625泰铢/平方华
+转让条件:转让费约为214,283泰铢,买方是卖方的一半(每人约107,141泰铢)
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电力,供水系统,访问
+土地位置:Tambon Santisuk,Amphoe Doi Lor,清迈
+土地使用权:在2条公共道路上的土地,靠近清迈热路,一侧为4车道,位于城市的入站侧另一边在路上行驶了3018小时
+土地特征:梯形在清迈热路74米处有一条宽阔的路,在这条路的尽头有3018小时,宽138米,深224米。
+土地高度:已将清迈-霍德路旁的土地前部调整为道路高度,大约为1莱2根,其余为稻田,距离道路低约1米
+土地的前方向:南
+城市规划:城市规划中的土地,包括清迈粉红色,是社区类型的土地,编号1.18
+当前土地利用:土地前沿在约有5-6个房间的租客间租一个廉价公寓房,有的租用咖啡店。土地上有一块土地可供他人租用。
+土地周围的条件:除了西部的土地背面是一块田地以外,这是一个社区
+土地的适宜性:该土地毗邻连接多罗区的道路。和春通区并且也连接到南奔府交通十分繁忙。它是通往清迈许多重要旅游景点的门户。在大十字路口附近那也可以去清迈和南奔的其他地区因此适用于加油站,仓库,物流或商店和商业建筑
+地契类型:地契
+大学或学校:Ban Mae Khan学校250米
+百货商店或市场:Udomchok市场2公里
+医院:新巴塘医院9公里
+政府所在地:Tha Wang Phrao街道办事处1.5公里
+寺庙或宗教场所:Wat Tha Wang Phrao 1.7公里,Wat Don Chai或Wat Ton Na Noi 1.5公里,Wat Khan Thawat(通贝)650米
+其他重要地点:Tha Wang Phrao路口,相距1公里
+附近的地价:9,000-15,000泰铢/平方哇
+评论:这是一个相交路口附近的黄金地段。还有一个大到可以用作加油站建筑工地的掉头一直有一辆汽车经过。私家车,公共汽车和运输工具离社区不远。更重要的是,它的页面非常宽,因此非常适合加油站。
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/6o5C5ObtJeQ
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    17 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736