บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41067

:ขาย

:ที่ดิน

:16 ต.ค. 63  13:00น.

:12,428,300 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:หางดง

:น้ำแพร่

:lat : 18.669371lng : 98.887817

:

:8ไร่ 1งาน 59ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดิน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/176292533731188
 
+ ขนาดที่ดิน : 8 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 3,700 บาท
+ ราคาขาย : 12,428,300 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 1,250 บาท
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนประมาณ 251,087 บาท ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง (คนละประมาณ 125,543.50 บาท)
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ต้องเดินเสา และว่างท่อ จากถนนปากทางประมาณ 230 เมตร
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง 3035 (ถนนคันคลอง) เข้ามาทางเทศบาลตำบลสันกลาง ประมาณ 270 เมตร แล้วไปตามถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งเป็นถนนหินบดกว้างประมาณ 4 เมตรประมาณ 230 เมตรก็จะถึงที่ดิน
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60 เมตร ลึก 242 เมตร ด้านหน้าที่ดินมีที่ดินว่างเปล่าอีกประมาณ 1 งาน 75 ตารางวา
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินเป็นที่นา ระดับที่ดินต่ำกว่าถนนหน้าที่ดินประมาณ 30 เซนติเมตร
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศตะวันตก
+ ผังเมื่อง : ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม หมายเลข 3.4
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : ใช้ทำนา
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : ทิศตะวันตกเป็นคลองส่งน้ำชลประทาน และที่ดินว่างเปล่า ด้านทิศเหนือเป็นสวนลำไย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่นา
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เนื่องจากเป็นที่ดินอยู่ในเขตชลประทาน และไม่ไกลเมือง จึงเหมาะสมสำหรับทำการเกษตร รวมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านแสนตอ 1.8 กิโลเมตร , โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 2.3 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : กาดหารแก้ว 2.5 กิโลเมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหางดง 6 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 2.5 กิโลเมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดจำปาลาว 450 เมตร , วัดอุโบสถ 2 กิโลเมตร , วัดห้วยส้ม 2 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : ปตท.น้ำแพร่ 300 เมตร , สวนน้ำแกรนด์แคนยอน 3 กิโลเมตร
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 3,000 - 15,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น : เป็นที่ดินผืนใหญ่ ที่ราคาถูกมาก ๆ เมื่อเทียบกับราคาที่ดินบริเวณข้างเคียง เหมาะสำหรับซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร การเดินทางก็แสนสะดวก เนื่องจากอยู่ระหว่างเส้นทางสายหลัก คือเส้นคันคลอง ซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมือง ไปหางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ และจอมทอง กับเส้น 108 เชียงใหม่ - ฮอด ซึ่งเป็นถนนหลักเชื่อมแนวถนนวงแหวนทั้ง 3 เส้น ทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือกสำหรับการเดินทางได้อย่างมากมาย นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังอุดมสมบูรณ์ ด้วยป่าไม้ และน้ำท่าเพื่อการเกษตร ทำให้มีอากาศเย็นสบาย เหมาะกับทำที่พักอาศัย และการเกษตร นอกจากนั้น ที่ดินยังอยู่ในเขตผังเมืองสีขาวสลับเขียว ทำให้มีความมั่นใจได้ว่า บริเวณนี้จะไม่มีบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนทำการเกษตร ที่ต้องการสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ
 
+ Land size: 8 rai 1 ngan 59 square wa
+ Price per square wah: 3,700 baht
+ Selling price: 12,428,300 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 1,250 baht
+ Condition of transfer: the transfer fee is approximately 251,087 baht, the buyer and the seller leave half (approximately 125,543.50 baht each)
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity system, water supply, have to walk poles and empty pipes from the road about 230 meters.
+ Location of the land: Tambon Nam Phrae, Amphoe Hang Dong, Chiang Mai
+ Access to land: From San Pa Tong Road Bypass, Hang Dong 3035 (Khun Klong Road) into San Klang Subdistrict Municipality about 270 meters and then along the irrigation canal road, which is a crushed stone road, approximately 4 meters wide, about 230 meters to the land.
+ Land characteristics: rectangular land, width 60 meters, depth 242 meters, in front of the land there is about 1 ngan, 75 square wa
+ Land level: land is a field The land level is 30 centimeters lower than the road in front of the land.
+ Front direction of land: West
+ Town plan: Land in the city plan of Chiang Mai White with green frame and diagonal lines Is a land in the category of rural conservation and agriculture number 3.4
+ Current land use: farming
+ The condition surrounding the land: the west is an irrigation canal And empty land The north side is a longan garden. On the east and south are fields.
+ Suitability of the land: because it is an irrigated land And not far from town Therefore suitable for agriculture Include industries related to agricultural products
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Ban Saen To School 1.8 kilometers, Ban Huay Som School 2.3 kilometers
+ Department Store or Market: Kad Han Kaeo 2.5 kilometers
+ Hospital: Hangdong Hospital 6 kilometers
+ Government Place: San Klang Subdistrict Administrative Organization 2.5 kilometers
+ Temples or religious places: Wat Jampalao 450 meters, Wat Ubosot 2 kilometers, Huay Som Temple 2 kilometers.
+ Other attractions: PTT Nam Phrae 300 meters, Grand Canyon water park 3 kilometers
+ Nearby land price: 3,000 - 15,000 baht per square wah
+ Commentary: It's a large piece of land Which is very cheap compared to the price of land nearby Suitable for speculation. Traveling is very convenient. Because it is between the main routes Is the canal line Which is the bypass to Hang Dong, San Pa Tong, Doi Lo and Chom Thong, with Route 108, Chiang Mai-Hod, which is the main road connecting the 3 ring roads, making the journey quick and easy and there are many options for traveling. In addition, this area is also rich in forests and runoff for agriculture. Make it cool Suitable for housing and agriculture In addition, the land is in the white and green urban planning area. Making sure that This area will not have a large housing estate. Or industrial plants Therefore suitable for those who want to invest in agriculture That want a natural environment
 
+土地面积:8莱1银59平方米
+每平方哇的价格:3,700泰铢
+售价:12,428,300泰铢
+财政部评估价:1,250泰铢
+转让条件:转让费约为251,087泰铢,买卖双方各占一半(约125,543.50泰铢)
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电力系统,供水,必须走电线杆和空管道,距道路约230米。
+土地位置:清迈省杭东区南帕街道
+进入土地:从新坡塘路绕道,杭东3035(坤坤路)进入新巴生街道市约270米,然后沿着灌溉运河路行驶,这是一条碎石路,宽约4米,距离地面约230米。
+土地特征:矩形土地,宽60米,深242米,在土地前面大约有1滩土地,面积为75平方瓦
+土地等级:土地是田野土地高度比土地前方的道路低30厘米。
+土地的前方向:西
+城市规划:清迈城市规划中的土地白色,带绿色框和对角线是处于土地保护和农业数量类别的土地3.4
+当前土地利用:农业
+土地条件:西部是灌溉渠和空地北侧是龙眼花园。在东部和南部是田野。
+土地的适宜性:因为它是灌溉土地而且离镇不远因此适合农业包括与农产品相关的行业
+地契类型:地契
+大学或学校:Ban Saen To学校1.8公里,Ban Huay Som学校2.3公里
+百货商店或市场:Kad Han Kaeo 2.5公里
+医院:杭东医院6公里
+政府所在地:San Klang街道行政组织2.5公里
+寺庙或宗教场所:贾帕劳寺(Wat Jampalao)450米,乌博索特神庙(Ubosot)2公里,怀索姆庙(Huay Som Temple)2公里。
+其他景点:PTT Nam Phrae 300米,大峡谷水上乐园3公里
+附近土地的价格:每平方哇3,000-15,000泰铢
+评论:这是一块很大的土地与附近的土地价格相比,这是非常便宜的适合炒作。出行很方便。因为它在主要路线之间是运河线这是通向杭东,新巴塘,对罗和春通的旁路,清迈霍德108号公路是连接3条环城公路的主要道路,使旅途更加便捷,并且有许多旅行选择。此外,该地区还拥有丰富的森林和农业径流。变酷适用于住房和农业此外,土地位于白色和绿色的城市规划区域。确保该区域不会有大的住房。或工业厂房因此适合那些想投资农业的人想要自然环境
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/kkjDbrfGnpo
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    16 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736