บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ติดถนนเมน ในโครงการธารดง กาดฝรั่ง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41065

:ขาย

:ที่ดิน

:16 ต.ค. 63  12:46น.

:3,007,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:หางดง

:บ้านแหวน

:lat : 18.699327lng : 98.934608

:

:97ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดิน ติดถนนเมน ในโครงการธารดง กาดฝรั่ง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/181574116536363
 
+ ขนาดที่ดิน : ที่ดินมี 2 แปลง แปลงแรกมีขนาด 116 ตารางวา และแปลงที่ 2 มีขนาด 97 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 31,000 บาท
+ ราคาขาย : แปลงแรก 3,596,000 บาท แปลงที่ 2 ราคา 3,007,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 10,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึง
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : โครงการธารดง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากถนนเชียงใหม่-ฮอด (108) เข้ามาทางกาดฝรั่งประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงที่ดิน ที่ดินอยู่ติดกับถนนเมนของโครงการธารดง เป็นถนนคอนกรีตกว้าง 20 เมตร ด้านหลังที่ดินเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยม แปลงแรกกว้าง 23 เมตร ลึก 19.5 เมตร แปลงที่สองกว้าง 21.5 ลึก 19 เมตร
+ ระดับที่ดิน : เสมอถนน
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศเหนือ
+ ความเห็น : ตัวที่ดินตั้งอยู่ในโครงการธารดง หลังกาดฝรั่ง ทางไปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเดินทางจากถนนเชียงใหม่ - ฮอด (108) เข้ามาทางกาดฝรั่ง ตรงมาตามเส้นทางหลักที่เป็นถนนคอนกรีตกว้าง 20 เมตร เหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยทั้งเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขาย เนื่องจากเป็นบริเวณที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก บรรยากาศเงียบ สงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน เมื่อเทียบกับที่ดินแปลงอื่น ๆ ในโครงการ จะให้ความรู้สึกถึงความแตกต่าง โดดเด่น และความภูมิฐาน เพราะตั้งอยู่บนถนนสายหลักของโครงการ  หรือจะทำที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก หลาย ๆ ยูนิต ก็สามารถทำได้ เพราะที่ดินมีถนนสาธารณะทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ทำให้การจัดรูปแปลงที่ดินทำได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก ที่สำคัญด้านหน้าของโครงการเป็นที่ตั้งของกาดฝรั่ง ซึ่งมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแหล่งรวมของอาหารสด เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ที่สั่งตรงมาจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เช่น KFC STARBUCKS DQ  Pizza Hut Mcdonald's และ Premium Outlet  
 
+ Land size: land has 2 plots, the first plot measures 116 square wa and the second plot size is 97 square wa.
+ Price per square wah: 31,000 baht
+ Selling price: first plot 3,596,000 baht, second plot price 3,007,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 10,000 baht per square wah
+ Transfer conditions: half of the buyer and seller
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity, water supply system, access
+ Location of land: Than Dong Project, Ban Waen Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province
+ Land access: From Chiang Mai-Hod Road (108) enters Kad Farang about 800 meters to land. The land is adjacent to the main road of the Than Dong project. It is a 20 meter wide concrete road behind the land is a 6 meter wide concrete road.
+ Land characteristics: The first plot of land is 23 meters wide, 19.5 meters deep, the second plot is 21.5 wide and 19 meters deep.
+ Land level: always road
+ Front direction of land: North
+ Comments: The land is located in Than Dong Lang Kad Farang project, the way to the Demonstration School of Rangsit University. By traveling from Chiang Mai-Hot Road (108) into Kad Farang Go straight along the main path which is a 20 meter wide concrete road suitable for both housing and residence. Or invest in housing for sale Since it is a popular area with foreigners As it is not too far from the city Quiet atmosphere with high privacy. Land location Compared to other plots of land in the project, it gives a feeling of distinction and dignity. Because it is located on the main road of the project Or to make small homes with many units, it can be done Because the land has public roads at the front and back, making land plot easy. And meet the needs of many customers More importantly, the front of the project is the location of Kad Farang. Which has many shops Whether it is Rimping, a supermarket that is a source of fresh food. Drink seasonings ordered directly from abroad. There is also a restaurant. Drink shops such as KFC STARBUCKS DQ Pizza Hut Mcdonald's and Premium Outlet.
 
+土地面积:土地有2个地块,第一个地块的面积为116平方瓦,第二个地块的尺寸为97平方瓦。
+每平方哇的价格:31,000泰铢
+售价:第一幅地皮3,596,000泰铢,第二幅地皮3,007,000泰铢
+财政部评估价格:每平方哇10,000泰铢
+转让条件:一半的买卖双方
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电力,供水系统,访问
+土地位置:清迈省杭东区班恩街道坦东项目
+陆路交通:从清迈-霍德路(108)进入Kad Farang约800米处着陆。该土地毗邻丹东项目的主要道路。这是一条20米宽的水泥路,后面是一条6米宽的水泥路。
+土地特征:第一块土地宽23米,深19.5米,第二块土地宽21.5宽19米。
+土地等级:始终路
+土地的前方向:北
+评论:该土地位于Tang Dong Lang Kad Farang项目中,即通往Rangsit大学示范学校的路。从清迈热路(108)进入卡德法朗沿着主道路直走,这是一条20米宽的水泥路,适合居住和居住。或投资出售房屋由于这是一个受到外国人欢迎的地区因为离市区不太远安静的氛围,高度隐私。土地位置与项目中的其他土地相比,它给人以与众不同的感觉。因为它位于项目的主要道路上或建造具有许多单位的小型房屋由于土地前后都有公共道路,因此土地积压很容易。并满足众多客户的需求更重要的是,该项目的前部是Kad Farang的所在地。有很多商店无论是Rimping,还是超市,都是新鲜食品的来源。直接从国外订购饮料调味料。还有一间餐厅。肯德基STARBUCKS DQ必胜客麦当劳和高级奥特莱斯等饮料店。
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/7ibaSgMNDE8
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    16 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736