บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแกน เขื่อนแม่งัด โอบล้อมด้วยทิวเขาข้อมูลการประกาศ


:41037

:ขาย

:ที่ดิน

:14 ต.ค. 63  18:13น.

:13,385,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:แม่แตง

:อินทขิล

:lat : 19.161020lng : 98.989799

:

:26ไร่ 3งาน 8ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


ขายที่ดิน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแกน เขื่อนแม่งัด โอบล้อมด้วยทิวเขา
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/256370882390019
 
+ ที่ดินมีขนาด 26 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา
+ ขายไร่ละ 500,000 บาท (รวม 13,385,000‬ บาท) ถูกที่สุดในย่านแมืองแกน แถวนั้นขายกันประมาณไร่ละ 7-8 แสนบาท
+ ไฟฟ้าเข้าถึง
+ มีคลองชลประทาน และคลองส่งน้ำเข้าถึงที่ดิน มีน้ำใช้ตลอดปี เพราะมีแหล่งน้ำหลักจากทั้งทางเชียงดาว และระบบชลประทานของเขื่อนแม่งัด ซึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ทางตอนต้นของระบบชลประทาน และยังสามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้อีกด้วย โดยไม่ต้องขุดเจาะลึก
+ หน้าที่ดินเป็นถนนลูกรัง ผสมหินบดกว้าง 4 เมตร เข้ามาจากถนนยางมะตอยเส้นหัวดงประมาณ 200 เมตร
+ สภาพที่ดิน มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีห้องน้ำในตัว ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร ตัวที่ดินบางส่วนปลูกข้าว บางส่วนปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล มีถนนลูกรังในที่ดินเชื่อมระหว่างด้านหน้าของที่ดินกับท้ายที่ดิน มีคลองชลประทานผ่านหน้าที่ดิน
+ การเดินทางจากอำเภอแม่แตงมาตามถนนเมืองแกน ทางไปเขื่อนแม่งัด เมื่อถึงกาดหลวงเมืองแกนให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านหัวดงประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ดิน
+ สภาพโดยรอบที่ดิน มีการทำนา ทำไร่ข้าวโพค สวนกล้วยหอม แก้วมังกร มีรีสอร์ท ชุมชน
+ สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนแม่งัด วัดบ้านเด่น
+ เหมาะสำหรับทำรีสอร์ท สวนเกษตร ทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เพราะได้รับน้ำมาจากทั้งที่เชียงดาว และเขื่อนแม่งัด และราคาที่ดินถูกกว่าที่แปลงอื่น ๆ (ราคาที่ดินแถวนั้นประมาณไร่ละ 700,000 – 800,000 บาท)
+ จุดเด่นของที่บริเวณนี้คือ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นเขื่อนแม่งัด มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนะธรรม เช่น วัดบ้านเด่น เป็นบริเวณที่ดินดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำของระบบชลประทานในเมืองเชียงใหม่ เป็นจุดพักกลางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ ทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ ปาย และ เชียงดาว ดังนั้นการท่องเที่ยวบริเวณนี้จึงมีหลากหลาย ทั้งนั่งเรือชมเขื่อน ตกปลา ขี่ช้าง เที่ยวป่า เที่ยวดอย ดูวัฒนธรรมชาวบ้าน รวมทั้งเที่ยววัดวาอารามสวย ๆ
 
Land for sale in Inthakhin Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. The core of Mae Ngad Dam is surrounded by mountains.
+ The land is 26 rai 3 ngan 8 square wah
+ Sell 500,000 baht per rai (total 13,385,000 baht) cheapest in Mae Ngang area That area sells around 7-8 hundred thousand baht per rai.
+ Electric access
+ With irrigation canals And canals to access land Water is used all year round. Because there is a main water source from both Chiang Dao And the irrigation system of the Mae Ngad Dam This plot of land is at the beginning of the irrigation system. And also able to drill groundwater as well Without deep drilling
+ In front of the land is a dirt road Mix 4 meters wide stone crushed from the asphalt road, Hua Dong, about 200 meters
+ State of the land buildings are brick buildings Have a bathroom Used for storing agricultural equipment. Some of the land is cultivated on rice. Some of them grow seasonal vegetables. There is a dirt road in the land connecting the front of the land to the end of the land. With irrigation canals passing in front of the land
+ Traveling from Mae Taeng District to Mueang Khan Road On the way to Mae Ngad Dam When reaching Kad Luang, axis city, turn left on Ban Hua Dong Road for about 3 kilometers to the land.
+ Surrounding land, rice farming, rice fields, banana plantations, Kaew dragon fruit, and community resorts
+ Tourist attractions Mae Ngad Dam, Ban Den Temple
+ Suitable for a resort, agricultural garden, rice farming, 2 times a year, abundant water Because he received water from both Chiang Dao And Mae Ngad Dam And the land price is cheaper than other plots (the price for that area is around 700,000 - 800,000 baht per rai)
+ The highlight of this area is Near natural attractions Such as Mae Ngad Dam There are cultural attractions such as Wat Ban Den, which is a good land area. Abundant stream Because it is the water source of the irrigation system in Chiang Mai Is a central resting point between other tourist destinations including Chiang Mai, Pai and Chiang Dao. Therefore, this area has many tourist attractions. Including boat watching, dam, fishing, elephant trekking, visiting mountains, watching villagers culture As well as visiting beautiful temples
 
土地在清迈府湄登县Inthakhin街道出售,湄南河大坝市被群山环绕。
+土地是26莱3银8平方华
+在Mae Ngang地区最便宜的地区出售每rai 500,000泰铢(总计13,385,000泰铢)该地区每莱的售价约为7-8十万泰铢。
+电动通道
+带灌溉渠和运河进入土地全年都用水。因为清道都有主要的水源湄江大坝的灌溉系统这块土地是灌溉系统的开始。并且还能够钻探地下水没有深钻
+在土地的前面是一条土路混合从华东约200米的柏油路上碾碎的4米宽的石头
+国土建筑物为砖砌建筑物有洗手间用于存储农业设备。一些土地种有水稻。其中一些种植时令蔬菜。土地上有一条土路,将土地的前端连接到土地的尽头。灌溉渠在土地前经过
+从前田区到孟汗路旅行在去湄雅大坝的路上到达轴心城市卡德琅(Kad Luang)后,在板华东路(Ban Hua Dong Road)左转,到陆地约3公里。
+周边土地,水稻种植,稻田,香蕉种植园,Kaew火龙果和社区度假村
+旅游景点湄雅大坝,班登寺
+适用于度假胜地,农业花园,水稻种植,每年2次,水量充沛因为他都从清道收到水还有湄雅大坝而且土地价格比其他地块便宜(该地区的价格约为每莱700,000-800,000泰铢)
+该区域的亮点是靠近自然景点如湄雅大坝有很多文化景点,例如Wat Ban Den,这是一个不错的土地。丰富的流因为它是清迈灌溉系统的水源是清迈,拜县和清道等其他旅游目的地之间的中央休息点,因此,该地区拥有许多旅游景点。包括看船,水坝,钓鱼,骑大象,参观山脉,看村民文化以及参观美丽的寺庙
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/C3YzrPBXy9o
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    14 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736