บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายสวนลำไย ตำบลขุนคง - หนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41032

:ขาย

:ที่ดิน

:14 ต.ค. 63  15:34น.

:2,873,325 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:หางดง

:ขุนคง

:lat : 18.672415lng : 98.950119

:

:4ไร่ 41ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


ขายสวนลำไย ตำบลขุนคง - หนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/257049262322181
 
+ ขนาดที่ดิน 4 ไร่ 41.9 ตารางวา
+ ราคาขาย ไร่ละ 700,000 บาท (ราคารวม 2,873,325‬ บาท)
+ ค่าโอนผู้ซื้อเป็นคนออก (เนื่องจากราคาขายถือว่าถูกมากแล้ว เพราะเป็นที่สวนลำไย และลำไยอยู่ในช่วงกำลังเริ่มต้นให้ผลผลิตเต็มที่ ซึ่งจะให้ผลผลิตไปจนอายุ 30 ปี ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา)
+ ไฟฟ้า น้ำประปา ไม่มี น้ำบาดาลไม่ได้เจาะ ใช้น้ำเหมืองธรรมชาติ มีน้ำใช้ตลอดปี
+ มีต้นลำไยประมาณ 100 – 130 ต้น อายุเกือบ 7 ปี
+ ผลตอบแทนต่อ 1 ฤดูกาลเก็บลำไย แบบขายเหมายกสวน ประมาณ 150,000 บาท
+ มีการขุดลำเหมืองในที่ของตนเองรอบที่ดินสวนลำไยทุกด้าน โดยผันน้ำมาจากลำเหมืองธรรมชาติ ที่มีนำมาจากระบบชลประทาน ภายในมีการยกร่องสวน มีน้ำอยู่เต็ม แม้ในฤดูแล้ง น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ มีการเดินระบบสปริงเกอร์ภายในสวนไปยังต้นลำไยทุกต้น สภาพต้นลำไยสมบูรณ์ดี ไม่มีอาการแคระแกรน เป็นพันธ์อีดอก้านอ่อน
+ มีทางส่วนตัวเชื่อมกับถนนสาธารณะ 
+ การเดินทางให้เข้ามาทางถนนลูกรังตรงข้ามวัดเจริญราษฎร์ (วัดร้องแหย่ง) ประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงที่ดิน
+ เหมาะสำหรับคนอยากมีสวนลำไย ที่มีระบบชลประทานดี สามารถขอไฟฟ้าได้ จากฝั่งถนนท้ายสวน โดยอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยมาตามแนวลำเหมืองธรรมชาติ
 
Longan garden for sale, Khun Khong-Nong Kaew Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province
+ Land size 4 rai 41.9 square wah
+ Selling price at 700,000 baht per rai (total price 2,873,325 baht)
+ Transfer fee, the buyer is the issuer (Since the sale price is considered very cheap Because it is in the longan garden And longan is in the beginning to give full production Which will yield until 30 years old, depending on maintenance)
+ Electricity, water supply, no ground water, not drilled Using natural mine water Water is used all year round.
+ There are approximately 100 to 130 longan trees, almost 7 years old
+ Returns per 1 longan picking season Sell in the form of a raised garden, around 150,000 baht
+ Excavation of the mine in the area around the longan orchard land in every area By diverting water from a natural mine That is taken from an irrigation system The interior of the garden has been raised. Full of water, even during the dry season Sprinkler systems were installed in the garden to all longan trees. The condition of the longan tree is good. Without stunting Is a species of young Eoddonia
+ There is a private way connecting to the public road
+ To get to the dirt road opposite Charoen Rat Temple (Wat Rong Yaeng) about 800 meters will reach the land.
+ Suitable for those who want to have a longan garden That has a good irrigation system Electricity can be requested From the side of the road at the end of the garden Which may have to pay by yourself By coming along the natural mine shaft
 
清迈省杭东区坤公-侬开县街道待售龙眼花园
+土地面积4莱41.9平方华
+售价为每rai 700,000泰铢(总价2,873,325泰铢)
+转让费,买方为发行人(由于销售价格被认为非常便宜因为在龙眼花园里龙眼开始全面生产可以使用到30年,具体取决于维护情况)
+电力,供水,无地下水,无钻孔使用天然矿泉水全年都用水。
+大约有7到100年的龙眼树大约有100至130棵
+每1个龙眼采摘季节的退货以高架花园的形式出售,大约150,000泰铢
+在每个区域的龙眼果园周围地区挖掘矿山通过从天然矿山引水取自灌溉系统花园的内部已经升高。即使在干旱季节也充满水花园中所有龙眼树都安装了洒水系统。龙眼树的状况良好。不发育迟缓是一种年轻的爱丁尼亚
+有一条私路连接公共道路
+前往Charoen Rat Temple对面的土路(Wat Rong Yaeng)大约800米将到达陆地。
+适合那些想要拥有龙眼花园的人灌溉系统好可要求电从花园尽头的路边可能需要自己支付沿着天然矿山线
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/tkVhKh2gIhU
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    14 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736