บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดินเปล่า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนบำรุงราษฏร์ ตำบลช้างม่อย-วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41031

:ขาย

:ที่ดิน

:14 ต.ค. 63  15:28น.

:25,709,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:เมืองเชียงใหม่

:วัดเกต

:lat : 18.784431lng : 99.010231

:

:1ไร่ 1งาน 47ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


ขายที่ดินเปล่า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนบำรุงราษฏร์ ตำบลช้างม่อย-วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/257532052273902
 
+ ที่ดินมีขนาด 1 ไร่ 1 งาน  47 ตารางวา
+ ขาย 25,709,0000 บาท ( ตารางวาละ 47,000 บาท)
+ ภายในที่ดินมีอาคารชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ 
+ ค่าโอนคนละครึ่ง
+ ระบบไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึง 
+ ที่ดินมีการถมแล้วเสมอถนน
+ ด้านหน้าของที่ดินอยู่ติดกับถนนบำรุงราษฏร์ ระหว่างแยกโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปถนนเจริญเมือง (เส้นสถานีรถไฟ และ ซายูริ คอมเพล็กซ์) ด้านหลังติดกับซอยแก้วนวรัฐ 3/3 ติดกับร้านอาหารเฮือนข้าเจ้า
+ ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองสีเหลือง มีเส้นทแยงสีขาว หมายเลข 1.5 เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมื่องเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 สามารถสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 9 เมตร
+ สภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ว่างเปล่า มีต้นไม้ประเภทพืชสวน มีโครงสร้างของเสาปูนแบบวางตั้งลงไปในดินโดยไม่ได้ก่อปูน สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร (เดิมทีใช้เป็นฐานสำหรับวางตู้คอนเทนเนอร์) และมีอาคารชั้นเดียว แบบประตูกระจก ก่ออิฐถือปูน สำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานขนาดเล็ก
+ สภาพโดยรอบที่ดินเป็นชุมชนเก่า มีร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม สถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
+ เหมาะสำหรับทำเป็นโรงแรม รีสอร์ท ที่มีความสูงไม่มาก ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน ตลอดจนที่พักอาศัย
+ อยู่ในทำเลใกล้เมือง ใกล้โรงเรียนปรินส์ฯ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ กาดหลวง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ขนส่งอาเขต สถานีรถไฟ และห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล
+ จุดเด่นที่สำคัญ นอกจากทำเลที่ดีมาก ๆ แล้ว เมื่อเทียบกับราคาประเมินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ ราคาขายเมื่อเทียบต่อตารางวา ที่ดินแปลงนี้จะขายต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินแปลงที่อยู่ติดกัน จึงเหมาะที่จะลงทุนซื้อไว้เพื่อการเก็งกำไร หรือ เพื่อการพัฒนา
 
Land for sale With buildings Bamrung Rat Road Chang Moi Subdistrict - Wat Ket Mueang Chiang Mai District
+ The land is 1 rai 1 ngan 47 square wah
+ Sell 28,000,000 baht (51,188 baht per square wah)
+ Inside the land, there is a small one-story building
+ Half transfer fee
+ Electric water supply system access
+ Land is always filled with roads
+ The front of the land is adjacent to Bumrungrad Road. Between the Prince Royal's College intersection to Charoen Muang Road. (Railway Station and Sayuri Complex), behind the Soi Kaew Nawarat 3/3, next to Huan Chao Chao Restaurant
+ The land is in the yellow area of the city plan. There is a white diagonal number 1.5, a type of land conservation for housing. According to the Ministerial Regulation, enforcing the Chiang Mai City Plan, 2012, the building can not be higher than 9 meters
+ Most of the land condition is empty. With plants in the category of horticulture With the structure of the cement pillars laid in the ground without masonry About 1 meter above the ground (originally used as a container base) and has a one-story building The glass-patterned masonry door is used for use as a small office building.
+ The surrounding area is an old community with restaurants, resorts, hotels, educational institutions, schools and universities, hospitals.
+ Suitable for being a hotel, resort with a small height, restaurant, office building As well as accommodation
+ In a location near the city Near the Prince School Dara College Payap Kad Luang University, McCormick Hospital, Transport, Arcade, Railway Station and Central Festival
+ Important features In addition to the very good location, when compared with the appraised value of the Land Department and the Treasury Department Selling price when compared per square wah This plot of land will be sold for less than the appraised value of the adjacent plots. Therefore it is suitable to invest in speculation or for development.
 
待售土地 与建筑物 班隆鼠路 昌茂街道-扫管K 孟买清迈区
+土地为1莱1银47平方华
+卖出28,000,000泰铢(51,188泰铢/平方华)
+在土地内,有一栋小小的单层建筑
+一半的转会费
+电力供水系统访问
+土地总是充满道路
+土地的前部毗邻Bumrungrad Road。皇家王子学院路口至Charoen Muang路之间。 (火车站和小百合综合大楼),在Soi Kaew Nawarat 3/3后面,Huan Chao Chao餐厅旁边
+土地位于城市规划的黄色区域。有一个白色的对角线数字1.5,这是房屋的土地保护类型。根据部长法令,执行《清迈城市计划》(2012年)时,建筑物的高度不能超过9米
+大部分土地条件都是空的。花园里有植物水泥柱的结构铺设在没有砖石的地面上距地面约1米(最初用作集装箱基地),并有一层建筑玻璃装饰的石砌门用作小型办公楼。
+周围地区是一个古老的社区,有餐馆,度假村,酒店,教育机构,学校和大学,医院。
+适用于酒店,高度较小的度假村,餐厅,办公楼以及住宿
+在城市附近的位置在王子学校附近达拉学院Payap大学,麦考密克医院,交通,商场,火车站和中央音乐节
+重要功能除了地理位置优越之外,与国土部和财政部的评估价值相比每平方瓦数的售价这块土地的售价将低于相邻土地的评估价值。因此,适合投资投机或发展。
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/FGqRqIAbBKI
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    14 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736