บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้แหล่งชุมชนข้อมูลการประกาศ


:41029

:ขาย

:ที่ดิน

:14 ต.ค. 63  15:13น.

:17,705,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:สารภี

:หนองแฝก

:lat : 18.675938lng : 99.019104

:

:17ไร่ 2งาน 82ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


ขายที่ดิน ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/262664005094040
 
+ ที่ดินมีขนาด 17 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
+ ราคาขาย 2,500 บาท / ตารางวา
+ หน้ากว้า 86 เมตร ลึก 300 เมตร
+ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึงแล้ว
+ ติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ
+ ที่ดินยังไม่มีการปรับถม ปัจจุบันใช้เพาะปลูกพืชผัก ทำนา และเลี้ยงสัตว์
+ ภายในที่ดิน มีการขุดบ่อน้ำความลึกประมาณ 4 เมตร กว้าง 39 เมตร ยาว 64 เมตร มีน้ำทั้งปี และยังมีลำเหมืองที่ขุดขึ้นเอง กว้าง 17 เมตร ยาว 39 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร อยู่ด้านท้ายของที่ดิน
+ มีคลองชลประทานฝั่งตรงข้ามกับที่ดิน ด้านหลังติดลำเหมืองสาธารณะกว้างประมาณ 6 เมตร เป็นคลองชลประทานมีน้ำใช้ตลอดปี
+ สภาพที่ดินข้างเคียง เป็นที่ว่าง ผสมกับสวนลำไย ส่วนอีกด้านเป็นสวนป่า
+ ตัวที่ดินอยู่ในชุมชนสันป่าสัก เป็นชุมชนเก่า มีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างหนาแน่น สภาพโดยรอบที่ดินกำลังมีการพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผสมกับสวนลำไย และไร่นาที่มีอยู่เดิม ทำให้บริเวณนี้มีความร่มเย็น ผสมกับวิถีชีวิตแบบชาวเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และการคมนาคมที่รวดเร็ว สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทาง และใช้เวลาไม่นานในการเดินทางเข้าเมือง ทั้งจากถนนวงแหวนรอบที่ 3 หรือจะใช้เส้นทางถนนต้นยาง เชียงใหม่ - ลำพูน หรือจะใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และยังมีสถานีรถไฟสารภีอยู่ไม่ไกล ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้มีทางเลือกมากมายในการเดินทาง ในอนาคตเมื่อมีสนามบินแห่งใหม่ บริเวณนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสนามบินเก่าและใหม่ ทำให้สะดวกในการเดินทาง
+ สำหรับสถานที่ใกล้เคียง ที่ดินแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก และสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี โรงพยาบาลสารภี สถานีรถไฟสารภี มีวัดดัง ๆ มากมาย ทั้งวัดหนองสี่แจ่ง วัดปากกอง และวัดสารภี ไม่ไกลจากถนนต้นยาง และตลาดเก้าแสน 
+ เหมาะสำหรับซื้อไว้เก็งกำไร หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งการทำที่ดินจัดสรร หรือสร้างบ้านเพื่อขาย เพราะนอกจากจะอยู่ในทำเลที่ดีแล้ว ด้วยความที่เป็นชุมชนเก่า จึงมีคนรุ่นใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น มีความต้องการขยับขยายที่พักอาศัย แต่ยังอยากอยู่ใกล้กับญาติมิตรตามลักษณะของสังคมดั้งเดิม 
 
Land for sale in Nong Faek Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province
+ The land is 17 rai 2 ngan 82 square wah
+ Selling price 2,500 baht / square wah
+ 86 meters deep, 300 meters deep
+ Access to electricity and water systems
+ Next to the public road, a 6 meter wide concrete road with drainage system
+ Land not yet reclamation Currently used to grow vegetables, farming and raising animals.
+ Inside the pond, digging a pond about 4 meters deep, 39 meters wide, 64 meters long, with water all year, and also a mine mine dug 17 meters wide, 39 meters long, about 1.50 meters deep at the end of the land
+ There is an irrigation canal opposite the land The back side of the canal is about 6 meters wide, an irrigation canal with water throughout the year.
+ The adjacent land conditions are mixed with longan gardens. The other side is a forest park.
+ The land is in San Pa Sak community Is an old community With quite a dense house The surrounding environment is currently developing into small and large housing estates. Mixed with longan orchard And existing farms Causing this area to be cool Combined with the urban lifestyle that has facilities. And fast communication Can travel in and out in many ways And does not take long to travel into the city Either from the 3rd Ring Road or use the Chiang Mai - Lamphun Ton Yang Road or use the Super Highway Road And there is still Saraphi train station not far Resulting in residents of this area having many travel options. In the future, when there is a new airport This area is halfway between the old and new airports. Makes it convenient to travel
+ For nearby places This plot of land is not far from Nong Faek Subdistrict Municipality Office. And Saraphi Subdistrict Municipality Office Saraphi Hospital Saraphi Railway Station has many famous temples including Wat Nong Si Chaeng, Pak Kong Temple and Saraphi Temple not far from Ton Yang Road. And the Kao Saen market
+ Suitable for speculation Or real estate development including land allocation Or build a house for sale Because aside from being in a good location As an old community Therefore there are a new generation of people increasing demand for accommodation But still want to be close to relatives in the nature of traditional society
 
清迈府沙拉披区农Faek街道待售土地
+土地是17莱2银82平方华
+售价2,500泰铢/平方哇
+ 86米深,300米深
+使用电力和水系统
+在公共道路旁,是一条6米宽的混凝土路面,带有排水系统
+尚未开垦的土地目前用于种植蔬菜,农业和饲养动物。
+在池塘内部,挖一个约4米深,39米宽,64米长的池塘,全年浇水,还有一个地雷,挖出17米宽,39米长,约1.5米深的矿井
+陆地对面有一条灌溉渠在一个约6米宽的公共矿井的树干后面,全年有一条灌溉渠。
+邻近的土地条件混合了龙眼花园。另一边是森林公园。
+土地在圣帕萨克社区是一个古老的社区有一个很密集的房子当前周围的环境正在发展成大小住房。与龙眼果园混合和现有的农场使该区域变凉结合具有设施的城市生活方式。和快速的沟通可以多种方式进出而且很快就可以进入城市从三环路或使用清迈-南奔同阳路或使用高速公路路还有不远的萨拉菲火车站导致该地区的居民有很多旅行选择。将来有新的机场该区域位于新旧机场之间。方便旅行
+对于附近的地方这块土地离农发街道办事处很近。和沙拉披街道办事处沙拉披医院萨拉菲火车站(Saraphi Railway Station)座落在通阳路附近,其中有许多著名的寺庙,包括农寺寺,北空寺和萨拉菲寺。还有高盛市场
+适合炒作或房地产开发,包括土地分配或盖房出售因为除了在一个好的位置作为一个古老的社区因此,有新一代的人对住宿的需求不断增加但是在传统社会的本质上仍然希望与亲戚亲密
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/aHDhQiNddVA
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    14 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736